Pravne informacije

Od 1. jula 1992. godine u Austriji je na snazi takozvani Medicinski zakon o oplodnji (FMedG). Zajedno sa Medicinskom uredbom o oplodnji (FMedV) njime su regulisane forme tretmana i postupanje sa embrionima.

Pravne osnove

  • Bračno stanje
    Tretman ostvarivanja želje za detetom sprovodi se samo kod bračnih parova ili kod parova koji žive u zajednici sličnoj bračnoj zajednici. Ovo mora biti potvrđeno aktom izdatim u notarskoj kancelariji od notara ili aktom izdatim od okružnog suda pre pružanja medicinski podstaknutog tretmana.
  • IVF i ICSI
    Ove postupke smeju da sprovode samo za to obučeni lekari u bolničkim ustanovama osposobljenim za takve postupke.
  • Krioprezervacija
    Embrioni, spermatozoidi i jajne ćelije ne smeju se koristiti u svrhu istraživanja. Spermatozoidi i jajne ćelije se smeju čuvati do opozivanja ili do smrti osobe od koje potiču, a embrioni najviše 10 godina.

Pod pravnom obavezom garantujemo da se pridržavamo pravnih okvira. Izuzetno odgovorno postupamo sa jajnim i semenim ćelijama, jer je za nas svaka oplođena jajna ćelija embrion, a time i ljudski život.

Trebalo bi da znate da Vaši lični podaci podležu zaštiti podataka. Sa svim ličnim podacima postupa se strogo poverljivo.

Anonimno navedeni podaci moraju se, kako je zakonski određeno, proslediti IVF registru, radi osiguranja kvaliteta i statističke analize.