Neostvarena želja za detetom

U Austriji i Nemačkoj svaki peti do sedmi par suočava se sa problemom neplodnosti, dakle oko 15% parova uprkos svojoj želji nema decu. Mnogi se iznenade kada shvate koliko je čest ovaj problem. Dakle, Vi niste sami u svojim iskustvima niti u potrazi za odgovorima.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) definiše zdravlje kao „stanje dobrog telesnog, duhovnog i društvenog blagostanja“. Zdravlje, dakle, znači mnogo više od samog odsustva bolesti ili telesnih mana.

U tom smislu smanjena plodnost i neostvarena želja za detetom, kao posledica toga, predstavljaju narušavanje Vašeg telesnog zdravlja, zdravlja Vašeg partnera ili zdravlja oboje. Suočavanje sa smetnjama u plodnosti, kao i sa bilo kojim drugim zdravstvenim problemom, može za svaki par da predstavlja dodatno duševno opterećenje.

Uzroci za neostvarenu želju za detetom su različiti. U većini slučajeva neplodnost je u današnje vreme izlečiva. Mogućnosti lečenja sežu od terapija lekovima, preko operativnih zahvata, do postupka potpomognute oplodnje (asistirane reprodukcije = IVF, ICSI). Osnovna pretpostavka uspešnog lečenja steriliteta je detaljna dijagnostika smetnje, kako bi Vam bio određen odgovarajući individualni terapeutski postupak.

Moto koji će Vam pomoći da dostignete cilj mora biti: „Toliko mnogo, koliko je potrebno, ali toliko malo, koliko je moguće!"