Dijagnostika

Najvažniji preduslov za uspešnu terapiju ostvarivanja želje za detetom je, dakle, utvrđivanje uzroka. Baziranjem na nekoliko osnovnih pregleda koji se moraju sprovesti kod svakog para, dolazi se do programa ispitivanja koji je prilagođen pojedinačnom slučaju. Trudimo se da izbegnemo preglede koji bi za Vas, pre svega, bili opterećujući, a koji ne bi rezultirali terapeutskim konsekvencama. 

Nekada je neophodno postavljanje pitanja koja se odnose na intimnu sferu para. Razumemo da može biti neprijatno ili neugodno kada je potrebno dati informacije o, na primer, seksualnim navikama. Ove informacije nam pomažu u pronalasku uzroka za neplodnost. Molimo Vas da imate na umu da krajnje poverljivo postupamo sa Vašim podacima.  

Na sledeće dve strane  nudimo Vam prikaz metoda pregleda koje se često upotrebljavaju: