Mogući uzroci za neostvarenu želju za detetom

Razlozi za neplodnost mogu biti u muškarcu ili u ženi, ali u većini slučajeva (70-80%) reč je o kombinaciji faktora kod oba partnera.

Neplodnost, u većini slučajeva, nema nasledne već stečene uzroke. Dok je, na primer, 1970. godine oko 90% žena i muškaraca bilo mlađe od 30 godina pri rođenju prvog deteta, danas je više od četvrtine parova starije od 30 godina. Već od 30. godine, a pogotovo od 35. i 40. godine plodnost žene opada, dok kod kuškaraca kvalitet sperme polako opada nakon 40. godine.

Detaljno razjašnjavanje uzroka u Vašem slučaju odvija se u okviru dijagnostike.