Uzroci psihičke prirode – da li duša može da kaže „ne“?

Koliko god da je tretman ostvarivanja želje za detetom u današnje vreme učinkovit, on zahteva mnogo vremena, stpljenja i istrajnosti. A posebno opterećujuća može biti “lepeza osećanja” od čežnje i straha do nade.

Upravo kada je nemoguće pronaći telesne uzroke za neostvarivanje želje za detetom, često se kao pozadina problema navodi psihička reakcija na opterećenost. Iako ova teza ne počiva na naučnim dokazima, u ekstremnim situacijama psihičko opterećenje može biti toliko da telo „odbija“ trudnoću.

Neostvarena želja za detetom i bezuspešno čekanje mogu da ostave dugotrajne posledice i na muškarca. Pritisak izazvan činjenicom da je, uprkos želji, nemoguće začeti dete može dovesti i do sumnji u samog sebe.

Razmatranje pitanja koja se odnose na osećanja je uobičajen deo razgovora sa lekarom. Osim toga, na našem Institutu na raspolaganju Vam stoji i psihoterapeutkinja koja Vas prati u razjašnjavanju ovakvih pitanja i Vaših iskustava.