Uzroci za neplodnost žene

Ovde možete pronaći pregled mogućih razloga za neplodnost kod žena – od hormonskih poremećaja, u koje se ubrajaju i sindrom policističnih jajnika (PCO sindrom) i oslabljena plodnost nakon 40. godine, do retkih poremećaja imunološkog sistema.

Hormonski poremećaji
Veliki broj hormona učestvuje u razvijanju jajne ćelije u jajniku, u procesima oplodnje i u usađivanju embriona u matericu. Ako su hormoni u disbalansu, to može negativno da utiče ne samo na sazrevanje jajne ćelije, već i na ovulaciju, zadebljavanje sluznice materice (endometrijuma) ili na stvaranje žutog tela. 

Hormonski poremećaji

PCO sindrom (sindrom policističnih jajnika)

Reč je o najčešćem hormonskom poremećaju kod žena u reproduktivnom dobu. U Evropi 10-15% žena pati od ovog sindroma. Time je PCO sindrom najčešći uzrok hormonski izazvane neplodnosti kod žena.

Česte su neredovnosti u ciklusu, a neretko menstruacija i potpuno izostane. Dijagnoza se, s jedne strane, postavlja ultrazvučnim pregledom, a sa druge strane tipičnim hormonskim nalazima. Najnovija istraživanja pokazala su da je PCO sindrom često povezan sa poremećajima metabolizma glukoze, pre svega kada istovremeno postoji i prekomerna telesna težina. Na osnovu ovih rezultata poslednjih godina razvijene su strategije lečenja, uz pomoć kojih se – samo blagom hormonskom terapijom ili operacijom – prirodnim putem ostvaruje želja za detetom.

Želja za detetom nakon 40. godine

Verovatnoća za ostvarivanje trudnoće kod žena starijih od 40 godina znatno se smanjuje. Glavni faktori koji smanjuju plodnost od ove starosne dobi su hormonski uzroci koji vode do smetnji u sazrevanju jajne ćelije. Osim toga, kao razlozi navode se znatno češći genetski poremećaji – takozvane aneuploidije (uvećan ili smanjen broj hromozoma). Ovi medicinski preduslovi suprotni su društvenom razvitku koji dovodi do toga da je želja za detetom u kasnijoj dobi sve češća.

U načelu je teže savladati više prepreka kod pacijentkinja koje imaju oko 40 godina i žele dete. Najpre je neophodno putem individualnog tretmana stimulacije dobiti što više jajnih ćelija, koje se potom oplođavaju semenom partnera, a zatim se moraju usaditi u sluznicu materice. Na kraju, kod ovih pacijentkinja se zbog povećanog rizika od pobačaja posebna pažnja posvećuje medikamentnom tretmanu u lutealnoj fazi, u kojoj se embrion implantira u sluznicu materice, i iz koje nastaje trudnoća.

Sva ova iskustva uključujemo u individualne planove stimulacije i lečenja, imajući u vidu najjeftiniji način za ostvarivanje cilja. Mi se bavimo ovim problemom i uspeli smo da mnoge žene starije od 40 godina učinimo srećnim majkama.

Dalji mogući uzroci

Neplodnost uzrokovana jajovodima

Jajovodi su „pokretna traka“ za prenos semenih ćelija do jajne ćelije, kao i za prenos oplođene jajne ćelije (embriona) do šupljine materice. Ako su jajovodi oštećeni ili potpuno začepljeni, prenos spermatozoida odnosno embriona je otežan ili nemoguć. Delimična ili potpuna neprohodnost jajovoda može biti uzrokovana upalama, prethodnim vanmateričnim (jajovodnim) trudnoćama, operacijama ili spontanim rastom tkiva endometrijuma van materice (endometrioza).  

Endometrioza

Endometrioza je bolest u kojoj ćelije sluznice materice rastu van šupljine materice, na primer u trbušnoj šupljini, na jajnicima odnosno u njima, u mokraćnoj bešiki ili crevu, ali i duboko u samom mišićnom sloju materice. Pretpostavlja se da 5-10% žena boluje od endometrioze. Kod žena sa smanjenom plodnošću endometrioza je znatno češća, naime u 30-40% slučajeva. Jedan od simptoma endometrioze mogu biti jaki bolovi za vreme menstruacije, ali ovo oboljenje često ostaje neprimećeno, jer se u mnogim slučajevima sigurna dijagnoza može postaviti samo laparoskopijom.

Uzrok ovog oboljenja i je dalje nepoznat, ali sigurno je da ono na mnoge načine može negativno da utiče na plodnost. Kod teških oblika endometrioze često su uzrok neplodnosti srastanje jajovoda i/ili jajnika. Ali i kod blažih oblika endometrioze, koji se često dijagnostikuju slučajnim nalazom ili, pak, u okviru razjašnjavanja uzroka steriliteta, pokazuju se smetnje koje dovode do neplodnosti. Najupečatljivije su poteškoće u sazrevanju jajne ćelije, a potom u implantaciji embriona u matericu.

Članovi našeg tima se već više od 20 godina bave ispitivanjem uzroka i nalaženjem mogućih oblika za lečenje ovog oboljenja. Najbolje mogućnosti za ostvarivanje trudnoće trenutno nudi asistirana reprodukcija, pre svega u kombinaciji sa ICSI metodom i/ili asistiranim hečingom (Assisted Hatching).

Strukturalne promene materice/sluznice materice

Mišićni čvorovi u materici (miomi) česta su pojava. Ponekad, a posebno kada se nalaze blizu sluznice, miomi su uzrok permanentne neplodnosti ili ponavljanih pobačaja. U takvim slučajevima problem se često može otkloniti operacijom. Grlić materice je, slično kao i kod grlića flaše, najuže mesto za spermatozoide na putu do jajne ćelije. Zarastanja (na primer nakon operacija), zatvaranja ili upale mogu ometati oplođavanje i u tom delu.

U retkim slučajevima su – prema pravilu urođene – nepravilnosti na reproduktivnim organima razlog za neostvarenu želju za detetom. Neke od ovakvih nepravilnosti mogu se lako otkloniti operativnim putem.

Nekada je uzrok neostvarivanja trudnoće to što se sluznica ne razvije dovoljno, te embrion ne može da se usadi. Osim nereagovanja ćelija sluznice na različite hormone i faktore rasta, i bolesti, kao što je endometrioza, i hronične infekcije mogu negativno da utiču na komplikovani proces usađivanja embriona u sluznicu materice. Uzroci takvih problema i evaluacija mogućih terapijskih mera težište su naših trenutnih istraživanja.

Poremećaji imunološkog sistema

Poremećen imunološki odgovor retko je uzrok neplodnosti kod žene. Kod ovog poremećaja funkcije sopstveni imunološki sistem doživljava jajnu ćeliju ili spermatozoide kao strano telo, koje suzbija kao „uljeza“.