Dodatne usluge – posebne tehnike

Dodatne metode mogu povećati šanse za uspešnost tretmana.

Intracitoplazmatična injekcija spermatozoida (ICSI)

Reč je o posebnom obliku potpomognute oplodnje (IVF). Kod teških poremećaja plodnosti kod muškarca spermatozoidi ne mogu da oplode jajnu ćeliju. U tom slučaju se od pripremljene sperme kanilom uzima ciljano jedan spermatozoid i ubrizga se u pripremljenu zrelu jajnu ćeliju.  

Dobijanje sperme operativnim putem (TESE/MESA)

Kod potpunog izostajanja spermatozoida u spermi, na primer kod zatvorenih semenovoda ili kod smetnji u stvaranju spermatozoida u testisima, moguće je dobiti spermatozoide iz pasemenika ili iz testisa primenom operativne metode.

Asistirani hečing

U nekim slučajevima neplodnost je uzrokovana time što je opna jajne ćelije – a samim tim i opna embriona – zadebljana. Zbog toga je najpre otežana oplodnja (što se rešava ICSI metodom), a zatim je otežano „isklizavanje“ embriona koje se mora obaviti pre usađivanja.

Kod asistiranog hečinga embrion se pomoću lasera istanjuje, kako bi, u odgovarajućem momentu, mogao da napusti svoju opnu.

Ispiranje semenom tečnošću

Pravilna priprema sluznice materice za usađivanje embriona predstavlja važan preduslov za ostvarivanje trudnoće. Osim hormonskih faktora ovom procesu doprinose i neki faktori iz semene tečnosti. Mnoge studije pokazale su da tretiranje sluznice materice pripremljenom semenom tečnošću (ispiranje semenom tečnošću ili ispiranje za usađivanje) pozitivno deluje na stopu ostvarivanja trudnoće u oblasti vantelesne oplodnje.

Embryo Glue – lepljenje embriona

Metoda „lepljenja embriona“ takođe predstavlja pomoć pri usađivanju embriona. Posebna kombinacija supstanci, koja se dodaje medijumu za transfer embriona, povećava sposobnost embriona da se učvrsti u šupljini materice. Time je moguće znatno povećati stopu ostvarenosti  trudnoće, posebno kada je reč o određenim preduslovima.