Krioprezervacija i smrzavanje tkiva jajnika (Ovarian Tissue Banking)

Krioprezervacija

Hormonskom stimulacijom jajnika, koja se sprovodi radi vantelesne oplodnje, prema pravilu dobija se nekoliko jajnih ćelija. Kod IVF ili ICSI metode nastaje i nekoliko embriona. Kako samo jedan ili najviše dva embriona stavljamo u matericu (embriotransfer), nakon ciklusa stimulacije uglavnom preostane višak embriona.  

Oni se ne moraju uništiti,već se mogu duboko smrznuti i čuvati u tečnom azotu, a zatim, nakon odmrzavanja, mogu se upotrebiti za novi tretman. Time u okviru ovakvog „kriociklusa“ izostaju stimulacija jajnika i uzimanje jajnih ćelija. 

Zamrzavanje i odmrzavanje su kritični procesi, koji su izuzetno važni za život embriona. U Centru za fertilizaciju Debling krioprezervacija se sprovodi pomoću vitrifikacije, trenutno najuspešnije metode. Time stopa ostvarenih trudnoća u našem Centru dostiže stopu ciklusa punktacije.  

Osim ebriona mogu se, naravno, zamrznuti, pre svega iz zdravstvenih razloga, i spermatozoidi i jajne ćelije. Ipak, u Austriji je trenutno zakonski strogo ograničena mogućnost zamrzavanje jajnih ćelija u smislu stvaranja „banke jajnih ćelija“ radi održavanja plodnosti u kasnijoj dobi.

Smrzavanje tkiva jajnika – Ovarian Tissue Banking (OTB)

Umesto krioprezervacije neoplođenih jajnih ćelija u obzir dolazi i operativno uzimanje i smrzavanje tkiva jajnika, na primer pre hemoterapije u okviru lečenja zloćudnog oboljenja. Nakon završetka terapije tkivo se može vratiti u telo, kako bi se ostvarila želja za detetom. U ovoj oblasti Centar za fertilizaciju Debling blisko sarađuje sa Univerzitetskom klinikom u Bonu.